facebookcover

pedres atxatada

 

   ” Només Estàs A Un Pensament De Canviar La Teva Vida “

      Wayne Dyer

     La Psicoteràpia és un procés de comunicació que busca el canvi de la persona cap als objectius que es proposa. Gràcies al diàleg, l’escriptura, la reflexió, la relaxació, la dramatització, la interpretació de somnis, etc. es permet que la persona indagui en ella mateixa i modifiqui patrons de pensament que la incapaciten, permetent que ella mateixa, després de prendre consciència de les causes dels seus conflictes i dels seus sentiments més profunds, prengui les decisions oportunes per al seu procés vital.

pedres 3


            En la primera visita, la finalitat és conèixer i identificar el motiu de consulta i els diferents factors que deterioren la qualitat de la vida del pacient. Per a això, es realitza una anamnesi detallada de la situació, amb la col•laboració de la família si es creu convenient i complementant-ho amb tests, si és necessari. També es respon a les possibles preguntes del pacient i s’arriba a acords sobre aspectes pràctics com la freqüència de les visites, i els horaris que establim.
Després d’aquest primer contacte, segueix un diagnòstic i un programa individualitzat de tractament, adaptat a les singularitats del pacient i a les característiques del trastorn clínic que pateixi.

 

Despatx psicorossello