ÀREES D’INTERVENCIÓ

 

– ADULTS

 •  Tractament de qualsevol estat psico-emocional que provoqui malestar en l’individu, crisis personals i vitals.
 • Conflictes en les relacions ( de parella, de treball,…)
 • Ansietat ( Fòbia social i fòbies simples, crisis de pànic, Agorafòbia, estats d’Ansietat Generalitzada, estrés postraumàtic,…)
 • Depressió i distímia, tristors.
 • Estrés
 • Dols complicats
 • Teràpia amb pacients amb malaltia
 • Baixa autoestima
 • Inhibicions, timidesa, inseguretat, frustracions,
 • Problemes de comunicació
 • etc.

– ADOLESCENTS

 •  Dificultat en la comunicació
 • Problemes d’Assertivitat
 • Síndrome de Peter Pan
 • Aïllament social i Bulling
 • Problemes familiars
 • Separació o divorci dels pares
 • etc.