RELAXACIÓ

 

      En la nostra societat actual, vivim desbordats per moltes impressions, exigències, urgències, que ens obliguen a estar constantment depenent de l’exterior, que ens obliguen a estar contínuament atenent a assumptes, gestions, i que ens indueixen a estar sempre en moviment, en acció, pendents del món exterior. Això significa lluita, i lluita és sinònim de tensió. Així es produeixen en nosaltres estats de fatiga, d’angoixa i una gran varietat de trastorns neurovegetatius.
La nostra vida fisiològica es ressenteix d’aquest estat de tensió; es pateix insomni, hipertensió, es pateix de l’estómac, estrenyiment,etc. Aquesta tensió fa que la nostra vida afectiva no pugui desenvolupar-se i no pugui adquirir una profunditat, una amplitud, un equilibri. Així veiem com tothom va amb l’ànim crispat, amb una susceptibilitat a flor de pell i que per qualsevol motiu sorgeixen disputes o problemes.

relaxació 2

 

La solució veritable no consisteix en medicines pal•liatives, sinó que consisteix en recuperar el veritable ritme natural de nosaltres mateixos, de la nostra naturalesa, de les nostres funcions. I per a recuperar el ritme, per a restablir aquest equilibri, no hi ha més remei que la persona aprengui a descobrir-se a ella mateixa, aprengui a trobar-se a ella mateixa , aprengui a descobrir com funciona, què és el que necessita interiorment, i aprengui a trobar aquestes forces interiors que té de reserva i que habitualment no aprofita, aquestes zones de tranquil•litat, de silenci, les quals són la base de noves energies, i d’un nou entusiasme per a viure.

La relaxació produeix, segons Antoni Blay, una consciència profunda, màxima, de nosaltres mateixos. Aquest és el seu primer efecte. Per a la ment hi ha una normalització d’energies, perquè és el moment que nosaltres no interferim, no interferim amb les nostres pors, amb la nostra acció, amb la nostra inhibició. Son moments que deixem que els instruments de la nostra personalitat estiguin sols, que actuin sense cap pressió en cap direcció. Això és tot el que es demana perquè la nostra intel·ligència, que actua a través de la nostra ment, del nostre cos i de la nostra afectivitat, pugui reorganitzar les coses i fer-les funcionar.

La pràctica de les tècniques de relaxació ajuda, entre altres coses a:

 • Millorar l’autocontrol emocional
 • Tenir una actitud mental positiva
 • Incrementar la memòria
 • Combatre l’ansietat, la depressió, l’estrés o les fòbies
 • Eliminar la tensió física
 • Combatre l’insomni
 • Prevenir la hipertensió o l’infart

 

Requisits per una pràctica de relaxació adequada:

 •  Cal buscar un lloc tranquil, ventilat, silenciós, amb una il•luminació tènue, on la temperatura sigui agradable. Portar roba còmoda, i retirar allò que molesti : sabates, ulleres, rellotges, etc.
 • Hi ha dues postures molt utilitzades per a fer l’exercici:

  • Estirat, de panxa enlaire, sobre una superfície dura perquè la columna vertebral quedi recta. Els braços cal deixar-los estirats a banda i banda del cos amb els palmells de les mans cap a baix o sobre les cames. Us podeu  posar un coixí sota el cap.

  • Assegut en una butaca o bé en una cadira.

 • No heu de ser interromputs per res ni ningú.