Sobre mi

foto meva carnet psico

Psicòloga i Psicoterapeuta, llicenciada a la Universitat de Barcelona el 1997, i col·legiada pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya amb el núm. 12.314.

Diplomada en Magisteri, per la Universitat de Barcelona, el 2000.

Formada en el Màster en Psicoteràpia Cognitivo Social, a la Universitat de Barcelona el 2006, sota la direcció dels psicòlegs Guillem Feixas i Manel Villegas.

Col•laboracions amb psicòlegs reconeguts com Manel Villegas, Ignacio Preciado, Dr. Miranda, etc.

Participació en Psicoteràpies de Parella de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i col•laboració en Psicoteràpies de grup a l’Hospital de Bellvitge.

Col•laboració en Psicoteràpies amb nens i adolescents a l’Escola Tècnico-Professional del Clot.

Especialitzada en Depressió i Ansietat.

El meu enfoc és integrador: segueixo la Psicoteràpia cognitiva, de Beck, o bé la Psicoteràpia cognitiva-conductual, així com la Psicoteràpia sistèmica en el cas de grups familiars, amb tècniques de la Psicologia Positiva i de la Gestalt en alguns casos, depenent de les necessitats de la persona.

La meva base és clarament Humanista i Transpersonal, ja que crec que la Psicologia, la qual ve de psyche, que significa “ànima”, no es pot deslligar dels processos psicològics profunds o espirituals, de l’estudi del Superconscient.

Utilitzo també la Teràpia amb les 38 essències florals de Bach, les quals tenen un paper important en la prevenció de problemes de salut i en el reforç de tractaments mèdics, així com l’Homeopatia.